Bài Toplist là bài viết tập hợp những nội dung nổi bật nhất cho một chủ đề

Cách triển khai bài Toplist

– Biên tập và gom các nội dung nổi bật

– Gom nhiều, bài dài hơn 1000 từ

– Loại này chỉ cần viết đều tay, đi ít link, share social là có thể lên top

– Không giới hạn key

Link demo bài Toplist

35 Cách Đuổi Chuột Vĩnh Viễn Từ Dân Gian và Máy Đuổi Chuột | Cleanipedia