Bài Pr VIP

1.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Khách hàng nhận được:

  • 1 bài content 1000 từ, độ unique 100%​
  • Hình ảnh thiết kế riêng: 3 ảnh​
  • Video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ​
  • 2 lần chỉnh sửa miễn phí​