CopywritingCare 2.0

20.000.000 

Danh mục:

Có rất nhiều doanh nghiệp đã thực hiện triển khai content nhưng không thành công, content lỗi không phù hợp và chưa được tối ưu. Tuy nhiên đây là nền tảng có sẵn của doanh nghiệp. Gói CopywritingCare là dịch vụ tối ưu lại trên nền tảng có sẵn.

Gói dịch vụ bao gồm:

  • Kiểm tra lại có bài content có sẵn
  • Lên kế hoạch tối ưu
  • Tối ưu SEO bài cvieets
  • Viết bài Pr trên hệ thống
  • Tối ưu hình ảnh bài viết
  • Thiết kế lại hình ảnh chưa phù hợp
  • Lên kế hoạch thực hiện content bằng video
  • Sản xuất 1 video marketing