Bắt đầu

WE ARE CONTENT.VN GROUP

“ Chúng tôi giúp bạn tăng trưởng nhờ content sáng tạo và tối ưu.

12 yearsof experience

Content là nền tảng cho tăng trưởng và gắn kết. Để có một content tốt chúng tôi luôn tư duy về việc làm sao để thấu hiểu khách hàng và thị trường.

Content là gốc

Content trên các nền tảng digital, social media là đại diện mọi thông điệp bạn muốn truyền tải đến khách hàng mục tiêu của mình. 

Content cần được chọn lọc một cách kỹ lưỡng dựa trên nghiên cứu và thử nghiệm.

Nhân sự triển khai content cần có kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực kết hợp với kiến thức chuyên môn để tạo ra một content đúng insight.

Tin tưởng

Agency Marketing

2010

Các công ty về SEO, sáng tạo nội dung tin tưởng chúng tôi về content tăng trưởng và sáng tạo.

Diễn giả, cá nhân

2013

Tin tưởng nhờ xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững và xây dựng kênh.

Truth

Niềm tin từ khách hàng

Authenticity

Sự chính thống từ nội dung

Progress

Sự chặt chẽ ở quy trình triển khai

Giáo trình Content

Khách hàng nói về chúng tôi

tôi rất hài lòng với quy trình và sự sáng tạo cũng như khả năng trình bày, minh họa nội dung của team.

Chị Hana

Vinconex Group

Đam mê content…

Chúng tôi tin tưởng vào sự nghiên cứu, am hiểu thị trường, khách hàng mục tiêu sẽ tạo ra một content trúng đích

Content được minh họa, thiết kế và sản xuất thành video sẽ giúp content trở lên hoàn thiện hơn rất nhiều.