Các bước triển khai dự án

Theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nghiên cứu

Làm việc trực tiếp hiểu thương hiệu và nhu cầu khách hàng

Thực thi

Lập kế hoạch, triển khai content cụ thể và minh họa sáng tạo.

Tối ưu

Đưa content vào thị trường và tối ưu với người dùng

Các gói dịch vụ

Đào tạo 1-1
1,5tr/gói
 • Cầm tay chỉ việc tự làm 
 • Nền tảng website và social 
 • Cung cấp toàn bộ template miễn phí
 • Cung cấp biểu mẫu miễn phí
 • Bộ tài liệu độc quyền riêng
 • Thời lượng 3 buổi. Mỗi buổi 4h
 • Hỗ trợ toàn thời gian sau đó qua Zoom ( 1 tuần /1 buổi )
 • Hỗ trợ qua email support
Setup phòng content
10tr/10 buổi
 • Đào tạo phòng content từ 3-5 nhân sự
 • Bài test tính cách, trắc nghiệm kiến thức
 • Đào tạo full nền tảng từ website, Social Media
 • Hỗ trợ kiểm tra bài miễn phí toàn thời gian sau đó
 • Cung cấp đầy đủ biểu mẫu template hỗ trợ làm content
 • Cung cấp đầy đủ tài liệu biên soạn độc quyền
Đào tạo online
900k/gói
 • Khoá học online full module 30 bài giảng
 • Đầy đủ kiến thức nền tảng website và social media
 • Đầy đủ bộ nguyên lý triển khai content
 • Toàn bộ biểu mẫu tài liệu hỗ trợ content
 • Hỗ trợ toàn thời gian sau đó qua email