Menu
Shopping Cart
Close
 • Hotline:
  08 8813 8813

Cách triển khai Topic Cluster

HomeCách triển khai Topic Cluster

Một Topic Cluster bao gồm:

 • Pillar page là trang chủ đề chính đề cập đến nội dung tổng quát
 • Cluster content đi sâu vào chi tiết từng nội dung con được đề cập trong pillar page

Cách triển khai Topic Cluster

Bước 1: Xác định chủ đề để on top

Bước đầu tiên bạn cần xác định xem chủ đề nào bạn mong muốn xếp hạng, từ đó sử dụng các topic này để tạo lập content cho pillar page của mình.

Topic phải đảm bảo:

 • Tập trung vào một chủ đề cụ thể (liên quan đến lĩnh vực kinh doanh hay nội dung chính website)
 • Topic đủ rộng để bạn có thể bao quát hết tất cả các vấn đề, khía cạnh khác nhau
 • Topic phải đủ để triển khai từ 5-7 bài viết cluster content

Ví dụ: Topic cluster content marketing, bạn có thể triển khai các bài viết xoay quanh chủ đề này như sau:

 • Cách triển khai content marketing
 • Content chuẩn SEO
 • Content Facebook
 • Viral content
 • Content youtube
 • Cách viết content hay

Bước 2: Nghiên cứu từ khóa

Bạn cần phải đảm bảo rằng lựa chọn các từ khóa mà khách hàng đang quan tâm mỗi khi họ search Google

Cụ thể như sau:

3 cách nghiên cứu từ khóa:

 • Tham khảo web đối thủ
 • Phân tích nội dung website nước ngoài
 • Sử dụng kiến thức chuyên môn

Có thể dùng Ahrefs -> Keyword Explorer -> nhập key chính -> All để xem kết quá

Bước 3: Nhóm các key theo Topic Cluster

Nhóm các key theo từng nhóm chi tiêt. Mỗi nhóm có nội dung riêng và phù hợp với mục đích tìm kiếm người dùng

Ví dụ:

Content chuẩn SEO

 • Cách viết content chuẩn SEO
 • Hướng dẫn viết content chuẩn SEO
 • Content chuẩn SEO
 • Viết content chuẩn SEO
 • Mẫu content chuẩn SEO

Bạn không nhất thiết phải triển khai hết tất cả bài viết mà nên chọn lọc cái phù hợp với website của mình.

Bước 4: Check lại content hiện có trên website

Lọc lại toàn bộ bài viết hiện có

Sắp xếp từng bài viết này vào các sub topic tương ứng về nội dung đã research

Edit bổ sung hay thay đổi nội dung sao cho phù hợp với người dùng.

Bước 5: Viết content

Viết mới hoặc bổ sung thêm những bài viết cho đủ Topic Cluster

Triển khai content đảm bảo tiêu chuẩn:

Pillar page:

 • Cần có bài viết dài từ 3000-5000 từ. Nội dung phải chứa đầy đủ bao quát hết tất cả cluster content chứa trong nó.
 • Pillar page sẽ không đề cập chi tiết vào vấn đề của từng cluster content, chỉ giới thiệu lướt qua.

Cluster content:

 • Tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể
 • Độ dài từ 1000-2000 từ
 • Nội dung bổ xung làm rõ nghĩa chủ đề chính của pillar page

Bước 6: Liên kết nội dung

Cần đảm bảo:

 • Các cluster content liên kết không chỉ với trang pillar page mà còn tự liên kết với nhau
 • Các liên kết này là liên kết 2 chiều. Điều này có nghĩa là pillar page cũng nên có liên kết đến từng nội dung.

Bước 7: Theo dõi và phân tích các chỉ số

Với Topic Cluster, bạn cần phải đợi 1-2 tháng mới thấy được sự thay đổi. Và khi đó, hãy phân tích sâu hơn topic cluster nào hoạt động tốt nhất, trang nào cần phải tối ưu lại.

Các mục cần theo dõi bao gồm:

 • URL trang
 • Từ khóa từng trang
 • Liên kết link nội bộ
 • Liệt kê outline trên từng trang

Link demo Topic Cluster