Một Topic Cluster bao gồm:

Cách triển khai Topic Cluster

Bước 1: Xác định chủ đề để on top

Bước đầu tiên bạn cần xác định xem chủ đề nào bạn mong muốn xếp hạng, từ đó sử dụng các topic này để tạo lập content cho pillar page của mình.

Topic phải đảm bảo:

Ví dụ: Topic cluster content marketing, bạn có thể triển khai các bài viết xoay quanh chủ đề này như sau:

Bước 2: Nghiên cứu từ khóa

Bạn cần phải đảm bảo rằng lựa chọn các từ khóa mà khách hàng đang quan tâm mỗi khi họ search Google

Cụ thể như sau:

3 cách nghiên cứu từ khóa:

Có thể dùng Ahrefs -> Keyword Explorer -> nhập key chính -> All để xem kết quá

Bước 3: Nhóm các key theo Topic Cluster

Nhóm các key theo từng nhóm chi tiêt. Mỗi nhóm có nội dung riêng và phù hợp với mục đích tìm kiếm người dùng

Ví dụ:

Content chuẩn SEO

Bạn không nhất thiết phải triển khai hết tất cả bài viết mà nên chọn lọc cái phù hợp với website của mình.

Bước 4: Check lại content hiện có trên website

Lọc lại toàn bộ bài viết hiện có

Sắp xếp từng bài viết này vào các sub topic tương ứng về nội dung đã research

Edit bổ sung hay thay đổi nội dung sao cho phù hợp với người dùng.

Bước 5: Viết content

Viết mới hoặc bổ sung thêm những bài viết cho đủ Topic Cluster

Triển khai content đảm bảo tiêu chuẩn:

Pillar page:

Cluster content:

Bước 6: Liên kết nội dung

Cần đảm bảo:

Bước 7: Theo dõi và phân tích các chỉ số

Với Topic Cluster, bạn cần phải đợi 1-2 tháng mới thấy được sự thay đổi. Và khi đó, hãy phân tích sâu hơn topic cluster nào hoạt động tốt nhất, trang nào cần phải tối ưu lại.

Các mục cần theo dõi bao gồm:

Link demo Topic Cluster