Content PRO

Danh mục:

Content là một cuộc chiến lâu dài giữa doanh nghiệp và thị trường. Content hay sẽ tạo ra được chuyển đổi khách hàng tốt. Vừa tạo dựng lòng tin khách hàng vừa củng cố vị trí thương hiệu của bạn.

Gói dịch vụ Content Pro của chúng tôi bao gồm:

  • Lên kế hoạch viết bài content website
  • Viết bài content website: 10 bài
  • Tối ưu bài viết
  • Viết bài content Fanpage: 5 bài
  • Sử dụng hình ảnh có sẵn để chèn vào bài viết