Giải pháp bán hàng online

20.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Giải pháp bán hàng online hiệu quả

giải pháp giúp các cá nhân, doanh nghiệp có thể chủ động trong hoạt động kinh doanh, xây dựng hệ thống đa kênh bền vững

Dành cho

Cá nhân bán hàng online Cá nhân triển khai nền tảng bán hàng shopee Doanh nghiệp muốn tạo lập nền tảng traffic bền vững

Giải quyết bài toán

Xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh bền vững Sử dụng thành thạo công cụ bán hàng

Bộ giải pháp

giải pháp giúp các cá nhân, doanh nghiệp có thể chủ động trong hoạt động kinh doanh, xây dựng hệ thống đa kênh bền vững

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Setup gian hàng

Setup gian hàng chính xác, thiết kế landingpage

Tạo sự bền vững

Đào tạo để tự vận hành

Đồng hành trọn đời

Hỗ trợ xuyên suốt giúp bạn phát triển thương hiệu.

Triển khai đa kênh

Omnichannel, bán hàng trên đa kênh khác nhau

Đảm bảo doanh số

Khách hàng đến từ đa kênh, không bị phụ thuộc

Marketing tổng thể

Quảng bá tổng thể nền tảng online