Giải pháp Marketer

20.000.000 

Danh mục:

Giải pháp marketer

trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

Dành cho

Người làm marketing Phòng marketing doanh nghiệp

Giải quyết bài toán

Trở thành marketer chuyên nghiệp Cập nhập kiến thức tiêu chuẩn Marketing
Hỗ trợ toàn bộ công cụ marketing

Bộ giải pháp

Trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Trang vàng

Thương hiệu đã phát triển và có content tốt

Kiến thức

Từ khóa xếp top và traffic hàng tháng

Kết nối cộng đồng

Hỗ trợ toàn bộ giúp bạn phát triển thương hiệu.

Marketing toàn diện

Thương hiệu đã phát triển và có content tốt

Đồng hành trọn đời

Hỗ trợ toàn bộ giúp bạn phát triển thương hiệu.

Mang lại khách hàng

Giới thiệu khách hàng cho các marketer