Giải pháp starup

20.000.000 

Danh mục:

Giải pháp starup

trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

Dành cho

Công ty mới khởi nghiệp Cá nhân chuẩn bị khởi nghiệp Doanh nghiệp muốn tạo lập nền tảng traffic bền vững

Giải quyết bài toán

Setup hệ thống marketing bài bản từ đâu h Tiết kiệm chi phí thử nghiệm
Tạo lập nền tảng bền vững phát triển

Bộ giải pháp

Trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Kế hoạch marketing

Mô hình marketing chuẩn, đã có format chuẩn

Hiệu quả nhanh chóng

Hệ thống có sẵn cho từng ngành hàng

Setup đội ngũ nhân sự

Đào tạo nhân sự cho startup

Tiết kiệm chi phí

Hệ thống đã có sẵn

Marketing bền vững

Tạo ra nền tảng marketing đa kênh

Tăng nhận diện thương hiệu

Quảng bá trên hệ thống website uy tín