Handbook Builder 2.0

3.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Văn hóa doanh nghiệp và văn bản doanh nghiệp là một trong những điều cơ bản mà một doanh nghiệp cần phải có. Gói Handbook Builder giúp doanh nghiệp mới xây dựng được hệ thống văn bản dành cho doanh nghiệp.

Gói dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  • Thiết kế mẫu văn bản thông báo
  • Thiết kế mẫu hóa đơn
  • Chỉnh sửa theo yêu cầu khách hàng