HeadHunter 2.0

20.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Tuyển dụng là một trong những công tác quan trọng của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp chọn lọc được những nhân tài cho công ty mình. Gói dịch vụ HeadHunter 2.0 của chúng tôi sẽ là giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của bạn.

Gói dịch vụ bao gồm:

  • Tư vấn hướng phát triển phòng tuyển dụng
  • Xây dựng quy chế tuyển dụng
  • Đào tạo phòng tuyển dụng
  • Tuyển dụng nhân viên theo yêu cầu