Logo BASIC

3.000.000 

* Mẫu Demo:  2 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 2 lần

* Thời gian hoàn thành: 4 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):
https://www.pinterest.com/pin/755408537477605338/

https://www.pinterest.com/pin/439101032404843108/

https://www.pinterest.com/pin/297659856620733799/

https://www.pinterest.com/pin/781796816546426296/

https://www.pinterest.com/pin/9922061666604605/

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 thiết kế .

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.