Profile công ty trên 30 trang PLUS

240.000 

Danh mục:

* Mẫu Demo:  2 mẫu

* Số lần chỉnh sửa : 3 lần

* Thời gian hoàn thành: 3 ngày

* Link chất lượng demo ( khác nhau cho từng gói ):

https://pikbest.com/powerpoint/blue-modern-corporate-culture-company-profile-ppt-template_1612.html

https://pikbest.com/powerpoint/indoor-advertising-decoration-company-profile-ppt_3937.html

https://pikbest.com/powerpoint/black-gold-simple-company-profile-ppt-template_1237369.html

https://pikbest.com/powerpoint/pink-company-profile-ppt-template_535554.html

https://pikbest.com/powerpoint/vertical-version-of-fresh-and-simple-company-profile-business-plan-ppt-template_717711.html

Đơn vị tính :

Giá tính trên 1 trang sản phẩm.

Thời gian chỉnh sửa chỉ tính trong giờ hành chính

Thời gian hoàn thiện sẽ nhân gấp đôi chi phí nếu khách hàng cần gấp

Khách muốn thêm 1 mẫu demo vui lòng tính phí trên 20% tổng chi phí

Với các thiết kế tương tự , giữ nguyên bố cục chỉ thay text và màu sắc sẽ tính phí 20% trên 1 bản.