Startup Builder 2.0

20.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Ngày nay với sự phát triển của các ngành thì có rất nhiều Startup được thành lập. Tuy nhiên không phải Startup nào cũng thành công và có được nền móng bền vững. Những chuyên gia đi trước trong ngành sẽ là cố vấn tốt nhất cho bạn.

Gói giải pháp của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường ngành
  • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
  • Nghiên cứu insight khách hàng
  • Lên kế hoạch marketing từ đầu
  • Xây dựng quy chuẩn đánh giá doanh nghiệp
  • Hỗ trợ công cụ marketing