Video Youtube Pro

15.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Khách hàng nhận được:

  • 15 video mỗi video 2p-3p​
  • Kịch bản sáng tạo riêng​
  • Không gian quay: 3 không gian​
  • Bối cảnh chuẩn bị quay chuyên nghiệp​