Kỷ yếu

HomeKỷ yếu

Hiển thị tất cả 2 kết quả

See

Quay phim kỷ yếu KY10

10.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 7 – 10 phút Thời lượng quay: 1 ngày Thời gian hoàn thành : 3 – 5 ngày Ekip : không Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : có Thuyết trình ý tưởng : không Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản […]

Đặt hàng

Quay phim kỷ yếu KY5

5.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 7 – 10 phút Thời gian quay: 4 tiếng Thời gian hoàn thành : 1 ngày Ekip : không Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : không Thuyết trình ý tưởng : không Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản xuất Quay […]

Đặt hàng