TVC

HomeTVC

Hiển thị tất cả 6 kết quả

See

Phim TVC TVC100

100.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 30s Thời gian hoàn thành : 30 ngày Ekip : đầy đủ mọi bộ phận Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : 5 kịch bản Thuyết trình ý tưởng :có Storyboard : có Kế hoạch sản xuất : có Sản xuất Quay phim tiền kỳ […]

Đặt hàng

Phim TVC TVC30

30.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 3 – 5 phút Thời gian hoàn thành : 7 – 10 ngày Ekip : quay phim, đạo diễn, dựng phim Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : 2 kịch bản demo Thuyết trình ý tưởng : có Storyboard : có Kế hoạch sản xuất […]

Đặt hàng

Phim TVC TVC5

5.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 3 – 5 phút Thời gian hoàn thành : 3 – 5 ngày Ekip : 1 dựng phim Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : có gói cơ bản Thuyết trình ý tưởng : không Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản […]

Đặt hàng

Phim TVC TVC70

70.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 30 – 60 giây Thời gian hoàn thành : 15 – 20 ngày Ekip : đầy đủ Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : 3 kịch bản demo Thuyết trình ý tưởng : có Storyboard : có Kế hoạch sản xuất : có Sản xuất […]

Đặt hàng

Quay TVC QTVC10

10.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 4 tiếng Thời gian quay : 4 tiếng Thời gian hoàn thành : 1 ngày Ekip : không Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : không Thuyết trình ý tưởng : không Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản xuất Quay phim […]

Đặt hàng

Quay TVC QTVC20

20.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 4 tiếng Thời gian quay: 4 tiếng Thời gian hoàn thành : 1 ngày Ekip : đầy đủ Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : không Thuyết trình ý tưởng : không Storyboard : không Kế hoạch sản xuất : không Sản xuất Quay phim […]

Đặt hàng