Viral Clip

HomeViral Clip

Hiển thị tất cả 2 kết quả

See

Dựng Viral video VV30

30.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 3 – 5 phút Thời gian hoàn thành : 7 – 10 ngày Ekip : trung bình Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : có – 10 ý tưởng lựa chọn Thuyết trình ý tưởng : có Storyboard : có Kế hoạch sản xuất : […]

Đặt hàng

Dựng Viral video VV80

80.000.000 

Thông số cơ bản : Thời lượng video : 3 – 5 phút Thời gian hoàn thành : 25 – 30 ngày Ekip : trung bình Tiền kỳ : Kịch bản, ý tưởng : có (15-20 ý tưởng lựa chọn) Thuyết trình ý tưởng : có Storyboard : có Kế hoạch sản xuất : có […]

Đặt hàng