Link demo dịch vụ video review product

Video review công nghệ

(2) Làm VIDEO REVIEW sản phẩm chỉ DUY NHẤT bằng SMARTPHONE! – YouTube

Video review mỹ phẩm

(2) DƯỠNG DA SÁNG MỊN MÙA ĐÔNG | TRỊ THÂM | CÁC SẢN PHẨM KLAIR TUI MÊ – YouTube

Video review gia dụng

(2) Đồ Xiaomi trong nhà mình | Kinh nghiệm mua đồ gia dụng Xiaomi – YouTube

Video review quần áo

(2) [Shopee haul] Review quần áo đi học cùng Tik tok (Outfits back to school )#1 – YouTube

(2) [Shopee haul] Review quần áo đi học cùng Tik tok (Outfits back to school ) #2 – YouTube