Company Training 2.0

20.000.000 

Danh mục:

Gói Company Training 2.0 là gói đào tạo Marketing dành cho doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nên sử dụng gói dịch vụ của chúng tôi là các startup khởi nghiệp, doanh nghiệp chưa có phòng markerting, doanh nghiệp cần đào tạo đội ngũ nhân viên Marketing,…

Khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

  • Đào tạo trực tiếp 1:1 với chuyên gia 2 lần/tháng
  • Đào tạo online
  • Hỗ trợ doanh nghiệp 24/7
  • Tài liệu đào tạo được cung cấp đầy đủ và có bản quyền tài liệu