Hệ thống social marketing

20.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Setup hệ thống Social Media

trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

Dành cho

Doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp và lượng khách hàng chủ yếu từ social Doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu Cá nhân muốn xây dựng thương hiệu, cộng đồng riêng. Local brands đẩy mạnh thương hiệu trên social

Giải quyết bài toán

Tạo dựng hình ảnh tiêu chuẩn social media Setup nền tảng bền vững cho social media Thúc đẩy tăng trưởng bước đầu

Bộ giải pháp

Trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Phủ sóng thương hiệu

Tếp cận nhiều người dùng một thời điểm

Gắn kết khách hàng

Tăng độ trung thành

Marketing tổng thể

Kết hợp với nền tảng web, email marketing...

Tăng nhận diện thương hiệu

Thương hiệu phủ sóng trên nền tảng social

Hiệu quả bán hàng

Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao hơn

Viral thông điệp

Lan truyền thông điệp nhanh chóng