VideoCare 2.0

3.000.000 

Danh mục:

Mô tả

Video hiện đang là xu hướng marketing. Đối với marketing bằng hình ảnh và video lúc nào cũng sẽ thu hút khách hàng hơn là marketing bằng chữ. Video mang đến trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Gói dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Nghiên cứu thị trường
  • Nghiên cứu Insight khách hàng
  • Lên kế hoạch marketing bằng video
  • Viết kịch bản video viral
  • Sản xuất video
  • Hậu kì video