Link demo dịch vụ viết bài Facebook

 

Dạng hài hước

 

 

Dạng kể chuyện

 

 

Dạng cảnh báo

 

 

Dạng quảng cáo

 

 

Dạng cung cấp thông tin