Chuỗi bài hướng dẫn làm content bởi Mẫu Content .com

Trang web này được điều hành bởi một doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Informa PLC và tất cả bản quyền đều thuộc về họ. Văn phòng đăng ký của Informa PLC là 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Đã đăng ký ở Anh và xứ Wales. Con số 3099067.

Được tài trợ bởi Semrush

Năm mới đang diễn ra tốt đẹp. Các giám đốc tiếp thị đã vạch ra kế hoạch của họ và cỗ máy nội dung của họ đang quay trở lại hoạt động. Nhưng năm 2022 có thể có những xu hướng mới nào cho ngành của chúng ta?

Đối với